تلفن : 6497 - 021

 پیچ ام دی اف پیچ ام دی اف

کد کالا

تعداد در کارتن

تعداد در بسته

سایز

RH-8101

10.000 عدد

500عدد

"8/5×8 

RH-8102

8.000 عدد

500عدد

25 میلی متر

RH-8103

6.000 عدد

500عدد 

30  میلی متر 

RH-8104

4.000 عدد

500عدد 

40  میلی متر 

RH-8105

3.000 عدد

500عدد

50  میلی متر

 

 
بخش آموزش و سمینارها :

لینک وب سایت های خارجی :