تلفن : 6497 - 021

 تیغ اورفرز تیغ اورفرز

تیغچه های اور فرز نجاری در طرحهای متنوع و متریالهای متنوع

تیغچه های فرز مخصوص دستگاهای سی ان سی و متریال کورین

مته های نیش دار جهت دستگاهای سوراخ زن اتوماتیک

تیغچه ها ی فرز جهت پروفیلهای چوبی

تیغچه های فرز از جنس پی سی دی

 
بخش آموزش و سمینارها :

لینک وب سایت های خارجی :