تلفن : 6497 - 021

پارسا ابزار تندیس یک سازمان بازرگانی در زمینه ی ابزارآلات، در شاخه های مختلف و با تنوع زیاد است که همواره پایه  تمامی فعالیت های خود را تعالی صنعت و مشتریان خود در حوزه ی ابزار می داند و اساساً به رضایت او فکر می کند. در مسیر این حرکت، هدف گذاری پارسا ابزار تندیس چنین است که:
پارسا ابزار تندیس با ارائه ی کالاها و خدمات متمایز در زمینه ی ابزارهای دستی، بادی، نجاری و برقی و با ایجاد ترکیب مناسبی از قیمت، کیفیت، دسترسی به موقع و خدمات مناسب  در صدد جلب رضایت کلیه مصرف کنندگان و صنعتگران میباشد.
بنیان محصولات پارسا ابزار تندیس، بر سه اصل اساسی استوار است: 1- کیفیت    2- کیفیت     3- کیفیت
پارسا ابزار تندیس علاوه بر ارج  نهی ویژه به «کیفیت برتر» بر کرامات انسانی، نگاه سرمایه ای به نیروی انسانی و کسب و کار منطبق با ارزش های اجتماعیِ بازار هدف خود، تأکید اساسی داشته و این مسیر را یگانه مسیر سوق دهنده به سمت رشد و توسعه قلمداد می کند.
پارسا ابزار تندیس همواره از تکنولوژی های روز و فن آوری اطلاعات به عنوان زیرمجموعه ی اهداف فوق بهره می گیرد و هیچگاه ذرّه ای در استفاده از آن تعلل نخواهد کرد. در همین راستا از کلیه ی ایده های اصولی و خلاقانه حمایت کرده و یکی دیگر از ارکان رشد خود را در سایه ی توجه به این نوآوری ها می داند. 
محصولاتی که پارسا ابزار تندیس ارائه مینماید، ابزارهایی هستند جهت بهبود عملکرد صنایع دیگر و گزینه های مطمئنی خواهند بود برای آنانی که به دنبال ارزش افزایی هستند. این چنین است که «محصولات پارسا ابزار تندیس، دست راست صنعتگران خواهد بود».
پارسا ابزار تندیس متضمن کیفیت برتر است و ادعا می کند که «این آخرین ابزاری است که می خرید».


 
بخش آموزش و سمینارها :

 

لینک وب سایت های خارجی :